Colofon

Knauf Digital GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München, Duitsland

Telefoon: 09323 / 31-0
E-mailadres: info@knauf.digital

Rechtbank van eerste aanleg: Amtsgericht München
Registratienummer: HRB 248534

Directie: Christoph Dorn, Lars Klodwig

Btw-nummer conform § 27 a van de Duitse btw-wetgeving (Umsatzsteuergesetz): DE325999350

 

 

Wettelijke kennisgevingen

Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorg opgesteld en de inhoud ervan wordt regelmatig gecontroleerd. Desondanks zijn wij alleen bij grove nalatigheid of opzet aansprakelijk voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en voortdurende beschikbaarheid van de website. Wij verstrekken alleen bindend(e) informatie, advies, aanbevelingen en verklaringen in individuele mededelingen. We behouden ons het recht voor om onze website te allen tijde te wijzigen, aan te vullen, in te korten of zelfs volledig te verwijderen. Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud daarvan. Wij nemen deze inhoud op geen enkele wijze over als onze eigen inhoud en aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor deze inhoud van derden. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en het privacybeleid van de gelinkte websites ligt te allen tijde bij de betreffende aanbieder of beheerder van de website.

Auteursrecht

De indeling van de website, de gebruikte illustraties en afbeeldingen, en de inhoud ervan worden beschermd door het auteursrecht. Wij behouden ons uitdrukkelijk alle intellectuele-eigendomsrechten voor. Onze schriftelijke toestemming is nadrukkelijk vereist voor reproductie, bewerking, verspreiding en elke andere vorm van gebruik, tenzij dit volgens de wettelijke bepalingen ook zonder toestemming is toegestaan.

Kennisgeving conform § 36 van de Duitse wet voor consumentengeschillen (Verbraucherstreitbeilegungsgesetz/VSBG)

Knauf Digital GmbH is niet bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie met betrekking tot consumentengeschillen (in de zin van de Duitse VSBG-wetgeving) en is hiertoe ook niet verplicht.