Voorwaarden

1 Overzicht

Knauf biedt toegang tot een klantenportaal, om gebruikers in staat te stellen hun bestellingen voor hun gekoppelde klant-ID/s online te bekijken.  

2 Service 

2.1 Gebruikers 

Elke gebruiker moet zijn inloggegevens vertrouwelijk houden en deze met niemand anders delen. De klant is verantwoordelijk voor zijn gebruikers nakoming van deze overeenkomst en de acties die via hun account worden ondernomen. De klant zal Knauf onmiddellijk op de hoogte stellen als hij zich bewust wordt over een verkeerd gebruik van zijn gebruikers inloogegevens. 

2.2 Beheerders 

Voor elk klant-ID dat in het klantenportaal is gekoppeld, dient de klant een gebruiker aan te wijzen als beheerder met controle over dit klant-ID, inclusief het beheer van gebruikers, gebruikersrollen en gebruikersrechten. De klant is volledig verantwoordelijk voor de keuze van beheerders en de acties die zij ondernemen. Beheerders met controle over het klant-ID zijn verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van de lijst met gebruikers die recht hebben op dit klant-ID en de geldigheid van hun gebruikersrollen en rechten.  

2.3 Registratie 

Als gebruikers zich registreren met een e-mailadres van hun werkgever of een andere entiteit, vertegenwoordigen zij deze entiteit en garanderen zij dat ze de bevoegdheid hebben om zich namens een dergelijke entiteit te registreren. 

2.4 Gerechtigd verzoek

Als gebruikers in het klantenportaal toegang tot een klant-ID vragen en/of gebruiken, verklaren en garanderen zij dat ze de bevoegdheid hebben om alle gerelateerde informatie met betrekking tot de gevraagde klant-ID te bekijken.

2.5 Systeemzoeker
Knauf stelt systeeminformatie beschikbaar aan gebruikers via System Finder. De gebruiker erkent dat System Finder is gebaseerd op Knauf’s ervaring en alleen zijn getest met betrekking tot de algemeen erkende technische regels voor de producten en systemen van Knauf. De gebruiker erkent dat System Finder niet is getest met betrekking tot alle algemeen erkende technische regels, relevante wetten, normen, richtlijnen en regels van vakmanschap. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het technisch onderzoek van zijn bouwproject met betrekking tot volledigheid, juistheid, geschiktheid en haalbaarheid.

De gebruiker erkent dat de prestatiewaarden van de systemen en de producten alleen kunnen worden bereikt door uitsluitend gebruik te maken van Knauf componenten of componenten die uitdrukkelijk door Knauf worden aanbevolen in overeenstemming met de aan de gebruiker ter beschikking gestelde instructies.

versie Februari 2024